Skriftlig kontrakt på 1 minutt!


Vi tilbyr 7 maler for hverdagslige kontrakter, utarbeidet og kvalitetssikret av advokat. Kontraktene signeres og lagres lokalt i appen slik at du enkelt kan dele de videre, eller hente de opp på et senere tidspunkt.

Last ned Lawyered gratis

Enkelt

Lawyered er utviklet for at du raskt og enkelt skal kunne utforme en skriftlig kontrakt

Bindende

Formfrihetsprinsippet i norsk rett innebærer at du ikke trenger avanserte kontrakter for å inngå bindende avtaler

Kvalitetssikret

Kontraktsmalene er utarbeidet og kvalitetssikret av advokat med lang erfaring fra næringslivet
Kontakt oss