Last ned gratis

Skriftlig kontrakt på 1 minutt

Vi tilbyr 7 maler for hverdagslige kontrakter, utarbeidet og kvalitetssikret av advokat. Kontrakten signeres og lagres lokalt i appen slik at du enkelt kan dele den videre, eller hente den opp på et senere tidspunkt.

Taushetserklæring

Samtykkeerklæring

Kjøpsavtale

Låneavtale vederlag

Låneavtale løsøre

Fullmakt

Gavebrev

Enkelt

Lawyered er utviklet for at du raskt og enkelt skal kunne utforme en skriftlig kontrakt

Bindende

Formfrihetsprinsippet i norsk rett innebærer at du ikke trenger avanserte kontrakter for å inngå bindende avtaler

Kvalitetssikret

Kontraktsmalene er utarbeidet og kvalitetssikret av advokat med lang erfaring fra næringslivet
Kontakt oss